Ще ви дам три много кратки SEO мнения, които според мен са правилни.

1. Гари (Гугъл) - Много SEO специалисти ще се учудят колко просто е всъщност всичко от наша страна. (тук можете да видите и мнението на George G. от днес за процесинг пауър.)

1. Единственото, което ви е нужно за SEO, е SERP. Гледайте какво харесва Гугъл и му го дайте. (доп. от мен "и инструменти")

1. До 10 всичко е връзки, след това е връзки и потребителско поведение (всъщност потребителското започва от по-назад в много ниши)

И да завърша с дежурното it depends.

Дискусия https://www.facebook.com/groups/seopraktika/permalink/584412839166594/

June 30, 2020
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?