Един кратък тест по robots.txt. Какво означава тази дефиниция?

```

User-agent: *

Allow: /$

Disallow: /

```

Дискусия https://www.facebook.com/groups/seopraktika/permalink/609790939962117/

August 06, 2020
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?