Петъчно, преди почивката, един сайт, който доста набляга на редиректите от дропени домейни (към 150 домейна ivisa.com) и го прави успешно, за разлика от много други любители. Ще ми е интересно какво бихте извадили като добри практики от тях специално за редирект линковете. Имат доста интересна стратегия. Тук може Методи и Kalin да кажат, ако решат, точно този вид експлоатиране на редиректите дали е често срещано.

Дискусия https://www.facebook.com/groups/seopraktika/permalink/586532948954583/

July 03, 2020
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?