នាយឧត្តមសេនីយកំពូលនៃកងទ័ពឥណ្ឌា ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ Bipin Rawat (ផ្កាយ៤) និងភរិយា ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន ១៣ នាក់ ដែលបានស្លាប់ក្នុងឧប្បត្តិហេតុធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាកចក្រ នៅរដ្ឋតមិលណាឌុ នៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ។

ឧប្បត្តិហេតុនេះកើតឡើងដោយសារឧទ្ធម្ភាកចក្របើកទាបពេក មើលមិនឃើញ ក៏ប៉ះនឹងចុងឈើនៅតំបន់ភ្នំនិលគិរី (Nilgiris) ក៏ធ្លាក់ចុះតែម្តង ។

នេះជាការបាត់បង់ដែលគួរឲ្យរន្ធត់និងសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិឥណ្ឌាទាំងមូល ។

December 08, 2021
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?