По англоезичните групи го говорим, но да видим и българския могъщ интелект какво мисли. Всички сте забелязали доминацията(абсолютно нерелевантна) в момента на books.google.com в SERP. Те са буквално навсякъде по информационни англоезични търсения, а някъде завземат и всички 10 позиции в топа. Кой точно фактор пипнаха Google, за да си причинят това? Дайте малко мисловен ривърс инженеринг?

Дискусия https://www.facebook.com/groups/seopraktika/permalink/585914592349752/

July 02, 2020
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?